konsultacje stacjonarne

Ósmoklasistów zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach przygotowujących do egzaminu wstępnego do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu, które odbywać się będą w budynku szkoły. Miejsce konsultacji: Toruń, ul. Jęczmienna 10, I piętro, domofon numer 3....