Ósmoklasistów zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach przygotowujących do egzaminu wstępnego do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu, które odbywać się będą w budynku szkoły.
Miejsce konsultacji: Toruń, ul. Jęczmienna 10,
 I piętro, domofon numer 3.
Godziny konsultacji: 14.00-15.30
Zapisy na konsultacje przyjmujemy wyłącznie telefonicznie: 509 739 850 (w godz. 8.00-15.00)
Terminy konsultacji/zajęć: 6,13,20 maja 2021r. (czwartki)

Każdy uczestnik konsultacji/zajęć jest zobowiązany przedłożyć podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie (zamieszczone poniżej), które można przesłać e-mailem: sekretariat@liceumplastyczne.eu