1 marca mieliśmy okazję poznania społeczności Gambii. Wizerunek jej przedstawił nam Pan Haavard Eide, tato Jadzi. Dzięki swojej podróży w tamte strony, poznał malowniczy kraj i jego przyjaźnie usposobionych mieszkańców. Nawiązał serdeczne relacje, dzięki którym wiele osób z odległej Norwegii może wspierać 100 osobową społeczność szkoły, do której uczęszczają małe dzieci z najuboższych rodzin. My też możemy mieć w tym swój udział. Dziękujemy za cenną lekcję która przybliżyła nam świat, którego nie znamy.