Informujemy, że egzamin poprawkowy z języka polskiego odbędzie się dnia 29.08.2022r. (poniedziałek), od godz. 13.00.  Obowiązuje część pisemna i część ustna.