TECHNIKI GRAFICZNE

Kształcimy w  zawodzie PLASTYK  w specjalności: techniki graficzne /projektowanie graficzne/

 

specjalizacja techniki graficzne /projektowanie graficzne/ należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym.

Formy rzeźbiarskie

Kształcimy w  zawodzie PLASTYK  w specjalności: Formy rzeźbiarskie – /ceramika artystyczna/

 

FOTOGRAFIA I FILM

Kształcimy w  zawodzie PLASTYK  w specjalności:  fotografia i film /fotografia artystyczna/

 

w ramach specjalności fotografia i film /fotografia artystyczna/ uczeń w procesie kształcenia zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego. Poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów za pomocą nowoczesnych programów komputerowych.

Techniki malarskie

Kształcimy w  zawodzie PLASTYK  w specjalności: Techniki malarskie  /tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze/

 

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu

Witaj w Liceum

Liceum Sztuk Plastycznych jest szkołą dzienną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej w Toruniu. Jest nową placówką na rynku toruńskim, która kieruje swoją ofertę edukacyjną do młodzieży (absolwentów szkoły podstawowej). 

 

Ukończenie szkoły

Egzaminy

„Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli”. (H. Balzac)

Nauka kończy się

  • egzaminem maturalnym
  • egzaminem dyplomowym

Ukończenie szkoły jest równoznaczne z ukończeniem szkoły ogólnokształcącej. Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego, który nadaje tytuł plastyka o wybranej specjalności.

 

– Dyrekcja

i

Wydarzenia

Aktualności

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez nasze Liceum.

Rekrutacja 2024

Informujemy, że podania do szkoły należy składać do dnia 29 maja 2024r. Podania wraz z pozostałymi dokumentami przyjmujemy w godzinach: 9.00-15:00 na ul. Rejtana 2. Z każdym pytaniem proszę dzwonić na numer telefonu: 509 739 850.

Uczniów

Ilość Szkół TSPS

Specjalizacje

Doświadczenie w latach

Szybki kontakt

 

 

Informacje i zapisy do szkoły:
Toruń, ul. Jęczmienna 10, I piętro
tel. kom: 509 739 850

www.liceumplastyczne.eu