UWAGA UCZNIOWIE!
Ruszyła III Edycja Wojewódzkiego konkursu Plastycznego z cyklu „Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w ilustracji” pt. „Czytając Mickiewicza”. Biorący w nim udział uczniowie zaprojektują dwie środkowe (sąsiadujące ze sobą) strony książki. Projekt powinien zawierać fragment tekstu Mickiewicza. Prace można dostarczać osobiście do sekretariatu Biblioteki Pedagogicznej – przy ul. Dąbrowskiego 4, od 10.00-15.00 – lub pocztą na ww. adres. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2023r.
Szczegółowe informacje – www.bptorun.edu.pl
                                                                                                                      Biblioteka szkolna