Przed Tobą

Rekrutacja do klasy pierwszej

 

UWAGA

Lista osób zakwalifikowanych do szkoły nie jest jednoznaczna z listą osób przyjętych do NLSP.

Do dnia 28 czerwca 2021r. należy dostarczyć brakujące dokumenty, przede wszystkim oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Egzamin praktyczny

Egzamin obejmuje wykonanie prac z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.
Kandydat będzie miał za zadanie wykonanie prac z tych technik.

Na egzamin praktyczny kandydaci powinni przynieść:
farby wodne (np. tempery, akryle),
paleta (oryginalna lub twardy karton A4),
pędzle, pojemnik na wodę,
miękkie ołówki, gumkę.
Materiały na zadanie z kompozycji przestrzennej: blok techniczny A3, nóż do formowania.

Uwaga:    Nie bierzemy udziału w Elektronicznym Systemie  Rekrutacji Miasta Torunia.

 

 

Przypominamy, że podanie wraz z załącznikami składamy do 31 maja 2021r. (godz. 14.00).

Załączniki:

  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole plastycznej
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej

 

 

Ósmoklasistów zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach przygotowujących do egzaminu wstępnego do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu, które odbywać się będą w budynku szkoły.
Miejsce konsultacji: Toruń, ul. Jęczmienna 10,
 I piętro, domofon numer 3.
Godziny konsultacji: 14.00-15.30
Zapisy na konsultacje przyjmujemy wyłącznie telefonicznie: 509 739 850 (w godz. 8.00-15.00)
Terminy konsultacji/zajęć: 6,13,20 maja 2021r. (czwartki)

Każdy uczestnik konsultacji/zajęć jest zobowiązany przedłożyć podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie (zamieszczone poniżej), które można przesłać e-mailem: sekretariat@liceumplastyczne.eu

 

 

 

Zapraszamy do liceum !

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?  DO SZKOŁY ZAPISZESZ SIĘ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE.

Rejestracja

Jak się zapisać ?

Do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych, możesz zapisać się w 3 krokach:

Sekretariat

56 622 55 15

01.

Dostarcz do szkoły odpowiednie dokumenty: podanie o przyjęcie, dwie fotografie, zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej, zaświadczenie lekarskie (lekarz rodzinny)

02.

Weź udział w egzaminie praktycznym w podanym terminie

03.

Oczekuj na pozytywny wynik rekrutacji !

l

Nowa Szkoła w Toruniu

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu SZKOŁA DZIENNA BEZPŁATNA o uprawnieniach szkoły publicznej.

Bezpłatna

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych jest  SZKOŁĄ DZIENNĄ BEZPŁATNĄ

Specjalizacja

Szkoła kształci w zawodzie/ specjalności/ specjalizacji: techniki graficzne, fotografia i film.

Historia

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole istnieje od roku 1989.

Uczniów

Ilość Szkół TSPS

Specjalizacje

Doświadczenie w latach

Szybki kontakt

 

 

Informacje i zapisy do szkoły:
Toruń, ul. Jęczmienna 10, I piętro
tel.: 56 622 55 15; tel. kom: 509 739 850

www.liceumplastyczne.eu