Przed Tobą

Rekrutacja do klasy pierwszej


Egzamin praktyczny

Egzamin obejmuje wykonanie prac z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej. Kandydat będzie miał za zadanie wykonanie prac z tych technik.

UWAGA! Na egzamin praktyczny kandydaci powinni przynieść: farby wodne (np. tempery, akryle), paleta (oryginalna lub twardy karton A4), pędzle, pojemnik na wodę, miękkie ołówki, gumkę. Materiały na zadanie z kompozycji przestrzennej: blok techniczny A3, nóż do formowania.

Uwaga:    Nie bierzemy udziału w Elektronicznym Systemie  Rekrutacji Miasta Torunia.

 

ÓSMOKLASISTO SZUKASZ SZKOŁY DLA SIEBIE I CHCESZ SPRAWDZIĆ CZY SZKOŁA PLASTYCZNA JEST DLA CIEBIE!
zapraszamy na konsultacje on-line swoich prac, które poprowadzą nauczycielki przedmiotów artystycznych naszej szkoły.

Konsultacje ruszają od 15 lutego 2021r. za pośrednictwem platformy MS TEAMS (przy wyborze dołączenia do spotkania przez osoby nieposiadające aplikacji polecamy wybrać przeglądarkę internetową, tj. opcję drugą)

Konsultacje wznawiamy po przewie świątecznej od dnia 13 kwietnia 2021r. Zapraszamy!

we wtorki: 16.00-17.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa71fb257123c4c96918846f626f51d5e%40thread.tacv2/1612973635699?context=%7b%22Tid%22%3a%2286a2ea86-9377-4fd8-828b-98e729c2e8ed%22%2c%22Oid%22%3a%225b3eb425-edc5-4fe0-bd20-ab30941f6727%22%7d

 

 

Zapraszamy do liceum !

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?  DO SZKOŁY ZAPISZESZ SIĘ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE.

Rejestracja

Jak się zapisać ?

Do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych, możesz zapisać się w 3 krokach:

Sekretariat

56 622 55 15

01.

Dostarcz do szkoły odpowiednie dokumenty: podanie o przyjęcie, dwie fotografie, zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej, zaświadczenie lekarskie (lekarz rodzinny)

02.

Weź udział w egzaminie praktycznym w podanym terminie

03.

Oczekuj na pozytywny wynik rekrutacji !

l

Nowa Szkoła w Toruniu

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu SZKOŁA DZIENNA BEZPŁATNA o uprawnieniach szkoły publicznej.

Bezpłatna

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych jest  SZKOŁĄ DZIENNĄ BEZPŁATNĄ

Specjalizacja

Szkoła kształci w zawodzie/ specjalności/ specjalizacji: techniki graficzne, fotografia i film.

Historia

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole istnieje od roku 1989.

Uczniów

Ilość Szkół TSPS

Specjalizacje

Doświadczenie w latach

Szybki kontakt

 

 

Informacje i zapisy do szkoły:
Toruń, ul. Jęczmienna 10, I piętro
tel.: 56 622 55 15; tel. kom: 509 739 850

www.liceumplastyczne.eu