TECHNIKI GRAFICZNE

Kształcimy w  zawodzie PLASTYK  w specjalności: techniki graficzne /projektowanie graficzne/

 

specjalizacja techniki graficzne /projektowanie graficzne/ należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym.

FOTOGRAFIA I FILM

Kształcimy w  zawodzie PLASTYK  w specjalności:  fotografia i film /fotografia artystyczna/

 

w ramach specjalności fotografia i film /fotografia artystyczna/ uczeń w procesie kształcenia zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego. Poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów za pomocą nowoczesnych programów komputerowych.

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu

Witaj w Liceum

Liceum Sztuk Plastycznych jest szkołą dzienną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej w Toruniu. Jest nową placówką na rynku toruńskim, która kieruje swoją ofertę edukacyjną do młodzieży (absolwentów szkoły podstawowej). 

 

Ukończenie szkoły

Egzaminy

„Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli”. (H. Balzac)

Nauka kończy się

  • egzaminem maturalnym
  • egzaminem dyplomowym

Ukończenie szkoły jest równoznaczne z ukończeniem szkoły ogólnokształcącej. Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego, który nadaje tytuł plastyka o wybranej specjalności.

 

– Dyrekcja

i

Wydarzenia

Aktualności

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez nasze Liceum.

Wywiadówki

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych odbędzie się dnia 13 września 2023r., o godz. 17.00, w budynku szkoły, ul. Jęczmienna 10, I piętro.

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się dnia 4 września 2023r., o godz. 14.00 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, pl. Św. Katarzyny 8. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Kalendarz

Ważne daty dla każdego ucznia

01

Września

Rozpoczęcie nauki

Liceum zaprasza na rozpoczęcie nauki w dniu 1 września 2020r.

Informacja

Tutaj znajdzie się informacja na temat dni wolnych, świąt itp…

14

Października

Dzień wolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

Informacja

Tutaj znajdzie się informacja na temat dni wolnych, świąt itp…

11

Listopada

Dzień wolny 

Informacja

Tutaj znajdzie się informacja na temat dni wolnych, świąt itp…

6

Stycznia

Dzień wolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Event Info

Tutaj znajdzie się informacja na temat dni wolnych, świąt itp…

12

Kwietnia

Wielkanoc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Event Info

Tutaj znajdzie się informacja na temat dni wolnych, świąt itp…

01

Maja

Majówka – Dni wolne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Event Info

Tutaj znajdzie się informacja na temat dni wolnych, świąt itp…

Uczniów

Ilość Szkół TSPS

Specjalizacje

Doświadczenie w latach

Szybki kontakt

 

 

Informacje i zapisy do szkoły:
Toruń, ul. Jęczmienna 10, I piętro
tel.: 56 622 55 15; tel. kom: 509 739 850

www.liceumplastyczne.eu