Rada Rodziców

skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Chmarzyńska Monika – przewodnicząca
Filarski Marcin – wiceprzewodniczący
Tywanek Marlena – skarbnik
Kaśkiewicz Kinga – sekretarz

numer konta Rady Rodziców: 15 9484 1033 2319 1806 2692 0001 (BS w Brodnicy)